Nasza szkoła wzięła udział w osiemnastej edycji Góry Grosza, organizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM.

Uczniowie zbierali monety od listopada 2017 r. do marca 2018 r. W sumie zebraliśmy 306,53 zł. Najwięcej monet zebrała klasa III KI.

Przekazane grosze to realna pomoc dla tysięcy dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin.

Koordynatorem akcji, w naszej szkole z ramienia wolontariatu była p. Barbara Pakos. Wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy, a klasie III KI gratulujemy.

 

Góra Grosza 2018