W dniu 27 marca 2018 roku w naszej szkole zostały zorganizowane certyfikowane warsztaty kulinarne o tematyce „Kuchni molekularnej” prowadzone przez Kuchmistrza Zbigniewa Kurleto – członka Stowarzyszenia Małopolskich Kucharzy i Cukierników oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

W warsztatach udział wzięło, aż 77 uczniów, podzielonych na dwie grupy. Po wysłuchaniu wykładu na temat historii oraz zasad tej sztuki kulinarnej, uczniowie przystąpili do ćwiczeń praktycznych.

Każdy z uczestników miał okazję przygotować małą przekąskę z wykorzystaniem różnych surowców i „molekularnych dodatków do żywności” udostępnionych przez Kuchmistrza i jego asystenta.

Uczniowie szczególnie zainteresowani podnoszeniem swoich innowacyjnych umiejętności praktycznych, wzięli również udział w kameralnych warsztatach o tematyce technik kulinarnych, tj. flambirowaniu oraz souse-vide. Całość warsztatów szczegółowo udokumentowano, aby upamiętnić ten ważny dzień w życiu naszej szkoły.

 

Molekularne warsztaty kulinarne