27 kwietnia 2018 roku po odczytaniu pisma od Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego na temat 227 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, Pan Dyrektor Tadeusz Zarawski przekazał przedstawicielom klas egzemplarze Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

W uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie.

 

Przekazanie egzemplarzy Konstytucji RP