XXIV Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik (etap wojewódzki)

II Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz – etap wojewódzki (okręgowy)

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie, ul. Macieja Miechowity 6 zaprasza uczniów do udziału w XXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik (etap wojewódzki)
oraz
II Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz etap wojewódzki (okręgowy)

Tematem przewodnim XXIV Edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik jest: „Rzemiosło – nasza przyszłość”.

Tematyka II Edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz brzmi: „Wariacje z wieprzowiną”.

Konkurs adresowany jest do uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia kształcących się
w zawodzie piekarz, cukiernik i kucharz.

Turniej składa się z części pisemnej w formie testu i części praktycznej.
Test obejmuje wiedzę z zakresu danego zawodu. W części praktycznej uczniowie wykonują i prezentują wyroby właściwe dla zawodu zgodnie z tematem podanym przez organizatora ogólnopolskich eliminacji.

Laureatom etapu ogólnopolskiego przysługuje zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

Szkoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 12 grudnia 2018 r.

Eliminacje wojewódzkie odbędą się 8 stycznia 2019r.

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę zgłaszać do Koordynatora organizacji Turnieju – Agnieszki Komorowskiej (e-mail: agnieszka_komorowska@interia.pl)

Informacje ogólne

Terminarz – piekarz, cukiernik (2018)

Terminarz – kucharz (2018)

Regulamin Etapu Wojewódzkiego Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz

Regulamin Etapu Wojewódzkiego (Okręgowego) Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Kucharz

Karta zgłoszenia – kucharz (2018)

Karta zgłoszenia – piekarz, cukiernik (2018)

Zgoda rodziców