Do najważniejszych zadań i obowiązków wykonywanych w zawodzie należą:

  • przygotowywanie potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów.
  • wykazywanie się wiedzą odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwym stosowaniem produktów spożywczych, odpowiednim łączeniem składników, jak również stosownym serwowaniem potraw, deserów, napojów i dodatków.
  • podanie potraw w jak najbardziej atrakcyjnej i wyszukanej formie.
  • dbanie o wybór składników najlepszej jakości, właściwe przechowywanie produktów,
  • sprawowanie nadzoru nad pracą w kuchni, aby przebiegała zgodnie
    z wymogami sanitarnymi i BHP.
  • układanie menu oraz zarządzanie wydatkami na produkty spożywcze.

 

Zawód ten odnosi się to zarówno do umiejętności wymyślania i tworzenia nowych potraw, ich modyfikowania, jak również nowatorskiego dekorowania. Wizualna strona potrawy niejednokrotnie ma ogromny wpływ na jej ocenę, a coraz częściej wymaga się od kucharzy, że serwowane dania będą wyglądać jak dzieła sztuki.

Możliwość zatrudnienia:

restauracje, kawiarnie,

hotele,

publiczne miejsca żywienia, stołówki,

ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków,

punkty małej gastronomii, bary szybkiej obsługi,

działalność cateringowa i obsługa prywatnych imprez,

działalność na własny rachunek.