Ogłoszenie kierowane do wszystkich uczniów ZSPS:

REKRUTACJA NA KURSY CKZ

Trwają zapisy na bezpłatne kursy – warsztaty kulinarne (pozalekcyjne) w ramach projektu unijnego – CKZ Centrum Kompetencji Zawodowych współfinansowanego ze środków unijnych. Na kursach zapewnione są wszystkie surowce i produkty przewidziane w programie.

oferta kursów:
1) Ryby słodkowodne
2) Zupy i sosy świata
3) Mięso jagnięce w produkcji gastronomicznej
4) Polskie produkty i potrawy regionalne
5) Potrawy jarskie i wegetariańskie
6) Rzeźbienie w warzywach
7) Sery na europejskich stołach
8) Wykorzystanie czekolady w zdobieniu artystycznych wyrobów cukierniczych
9) Gastronomia po francusku – teoretyczna nauka języka francuskiego – zawodowego branży gastronomicznej.

Warsztaty odbywają się w szkolnych pracowniach, prowadzone są przez nauczycieli zawodu. Wybór kursów jest dowolny. Celem kursów jest poszerzenie wiedzy i kompetencji zawodowych.

Po ukończeniu kursu uczniowie otrzymują: „Zaświadczenie o ukończeniu kursu”.

Dodatkowych informacji udziela kierownik pracowni pani Izabela Szymańska – gabinet 202

Ilość miejsc jest ograniczona, grupy liczą po 8 do 10 osób. W przypadku zgłoszenia się większej niż wymagana ilości osób na dany kurs, o udziale będzie decydowała ilość uzyskanych punktów obliczanych według obowiązującej Karty oceny.

Zapraszam do zapoznania się z regulaminem projektu.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
1) Formularz zgłoszeniowy
2) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
3) Deklaracja uczestnictwa w projekcie
4) Oświadczenie uczestnika projektu z RODO

Zapraszam do składania deklaracji.

Izabela Szymańska

szkolny koordynator projektu CKZ

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie z uwzglęnieniem aneksu-1-1-1

Zał. 4 RODO Oświadczenie uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. 5 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania