Spotkanie z rodzicami kandydatów przyjętych
do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
odbędzie się dnia 26 sierpnia 2019 r. o godz. 18:00.

Zapraszamy