Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie przy ulicy Miechowity 6, z radością zapraszają uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi do udziału w:

  • Styczniowych Targach Szkół Zawodowych w MELIORKU (dotychczasowa nazwa „Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów”), które odbędzie się w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, w dniu 01.2019 r. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji
    i funkcjonowania szkoły,
  • Dniu Orientacji Zawodowej, który odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka przy al. Kijowkiej 3 w Krakowie, w dniu 1 marca 2019 r. w godzinach 9:30-12:30. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły. Dla chętnych uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi zostaną zorganizowane krótkie warsztaty kulinarne z poczęstunkiem,
  • Przeglądzie Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy, Wysiołek Luborzycki 160, Luborzyca, w dniu 1 marca 2019 r. w godzinach 8:00-10:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły,
  • Krakowskim Tygodniu Zawodowców, który odbędzie się w naszej szkole od 11-15 marca 2019 r. wg wytycznych podanych przez Zastępcę Prezydenta ds. Edukacji i Sportu, Panią Annę Korfel-Jasińską. Zapraszamy kandydatów na uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, które zorganizujemy w naszej szkole w tym wyjątkowym tygodniu. Szczegółowy harmonogram przebiegu warsztatów zostanie umieszczony na stronie naszej szkoły,
  • V Koźmickie Targi Edukacyjne, które odbędą się w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie 1, Wieliczka, w dniu 7 marca 2019 r., w godzinach 11:00-13:30. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły;
  • Dwóch „otwartych sobotach” w samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, które wg wytycznych podanych przez Zastępcę Prezydenta ds. Edukacji i Sportu, Panią Annę Korfel-Jasińską zostaną zorganizowane w dniach 16 marca 2019 r. oraz 27 kwietnia 2019 r. Ponownie zapraszamy kandydatów na uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, które zorganizujemy w naszej szkole w te wyjątkowe dni. Szczegółowy harmonogram przebiegu warsztatów zostanie umieszczony na stronie naszej szkoły,
  • 3-dniowych (czwartek, piątek i sobota) Targach Edukacyjnych pt. Festiwal Zawodów 2019, które odbędą się w Hali EXPO w Krakowie, od 21-23 marca 2019 r. wg wytycznych podanych przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły. Dla chętnych uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi zostaną zorganizowane krótkie warsztaty kulinarne z poczęstunkiem,
  • Spotkaniach z młodzieżą, które odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie, Os. Oświecenia 30, Kraków, w dniu 25 kwietnia 2019 r., w godzinach 8:00-11:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły.

 

Przytoczone przez nas ww. wydarzenia to doskonała okazja do zapoznania uczniów Państwa Szkół
z naszą ofertą edukacyjną. Mamy jednak świadomość, że bezpośredni kontakt uczniów i nauczycieli naszej szkoły z Państwa podopiecznymi, to najlepsza forma odpowiedzi na wszelkie pytania, a zarazem możliwość dotarcia do każdego ucznia zastanawiającego się nad wyborem kształcenia zawodowego. Tym samym,
w załączeniu do niniejszego pisma dołączamy plakat oraz ulotki informacyjne na temat oferty edukacyjnej naszej szkoły. Prosimy o kontakt z Sekretariatem naszej szkoły sekretariat.szkoly@zsps.krakow.pl jeśli zechcą Państwo wziąć udział w Krakowskim Tygodniu Zawodowców lub Dwóch otwartych sobotach organizowanych na terenie naszej szkoły.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

mgr Tadeusz Zarawski

 

Przezentacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego – promocja szkoły

Warsztaty dla kandydatów na uczniów (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)

Ulotka (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)

Plakat (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)