Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie przy ulicy Miechowity 6, z radością zapraszają uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi do udziału w:

 1. Styczniowych Targach Szkół Zawodowych w MELIORKU (dotychczasowa nazwa „Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów”), które odbędą się w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, w dniu 01.2019 r. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji funkcjonowania szkoły,
 2. Dniu Orientacji Zawodowej,  który odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka przy al. Kijowkiej 3 w Krakowie, w dniu 1 marca 2019 r. w godzinach 9:30-12:30. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły. Dla chętnych uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi zostaną zorganizowane krótkie warsztaty kulinarne z poczęstunkiem, pt. „Zdrowe przekąski i koktajle pięknie podane”,
 3. Przeglądzie Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy, Wysiołek Luborzycki 160, Luborzyca, w dniu 1 marca 2019 r. w godzinach 8:00-10:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły,
 4. Krakowskim Tygodniu Zawodowców, który odbędzie się w naszej szkole od 11-15 marca 2019 r. w godzinach 10:00-12:00 wg wytycznych podanych przez Zastępcę Prezydenta ds. Edukacji i Sportu, Panią Annę Korfel-Jasińską. Zapraszamy kandydatów na uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, które zorganizujemy w naszej szkole w tym wyjątkowym tygodniu. Szczegółowy harmonogram przebiegu warsztatów został umieszczony na stronie naszej szkoły,
 5. V Koźmickich Targach Edukacyjnych,  które odbędą się w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich, Koźmice Wielkie 1, Wieliczka, w dniu 7 marca 2019 r., w godzinach 11:00-13:30. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły;
 6. XI Gminnych Targach Edukacyjnych, które odbędą się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, Michałowice, w dniu 7 marca 2019 r., w godzinach 9:00-13:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły;
 7. Dwóch „otwartych sobotach” w samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, które wg wytycznych podanych przez Zastępcę Prezydenta ds. Edukacji i Sportu, Panią Annę Korfel-Jasińską zostaną zorganizowane w dniach 16 marca 2019 r. oraz 27 kwietnia 2019 r., w godzinach 10:00-14:00. Ponownie zapraszamy kandydatów na uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, które zorganizujemy w naszej szkole w te wyjątkowe dni. Szczegółowy harmonogram przebiegu warsztatów zostanie umieszczony na stronie naszej szkoły,
 8. VI Targach Edukacyjnych w Brzeźnicy, które odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, ul. A. Gorczyńskiego 1, Brzeźnica, w dniu 20 marca 2019 r., w godzinach 10:00-12:30. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły;
 9. 3-dniowych (czwartek, piątek i sobota) Targach Edukacyjnych pt. Festiwal Zawodów 2019, które odbędą się w Hali EXPO w Krakowie, od 21-23 marca 2019 r. wg wytycznych podanych przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły. Szukajcie nas na Hali „DUNAJ”, stoisko nr T21. Dla chętnych uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych oraz szkół z oddziałami gimnazjalnymi zostaną zorganizowane krótkie warsztaty kulinarne z poczęstunkiem, pt. „Zdrowe przekąski i koktajle pięknie podane”:
  • 21.03.2019 ., godzina 15:30-16:00;
  • 22.03.2019 r., godzina: 13:00-13:30;
  • 23.03.2019 r., godzina: 12:00-12:30;
 10. Gminnych Targach Edukacyjnych 2019, które odbędą się w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach, Liszki 457, w dniu 26 marca 2019 r., w godzinach 9:00-13:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły;
 11. Spotkaniach z młodzieżą, które odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie, Os. Oświecenia 30, Kraków, w dniu 25 kwietnia 2019 r., w godzinach 8:00-11:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły.

 

Przytoczone przez nas ww. wydarzenia to doskonała okazja do zapoznania uczniów Państwa Szkół
z naszą ofertą edukacyjną. Mamy jednak świadomość, że bezpośredni kontakt uczniów i nauczycieli naszej szkoły z Państwa podopiecznymi, to najlepsza forma odpowiedzi na wszelkie pytania, a zarazem możliwość dotarcia do każdego ucznia zastanawiającego się nad wyborem kształcenia zawodowego.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

mgr Tadeusz Zarawski

 

Przezentacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego – promocja szkoły

Warsztaty dla kandydatów na uczniów (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)

Ulotka (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)

Plakat (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)