Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie przy ulicy Miechowity 6, z radością zapraszają uczniów klas programowo najwyższych szkół podstawowych do udziału w:

 1. XVIII „Styczniowe Targi Szkół Zawodowych w MELIORKU (dotychczasowa nazwa „Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów”), które odbędzie się w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie, ul. Ułanów 9, w dniu 23.01.2020 r. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 2. XII Prezentacji Nowohuckich Szkół Ponadpodstawowych, która odbędzie się w Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 im. Ignacego Daszyńskiego w Krakowie na os. Spółdzielczym 6, w dniu 20 lutego 2020 r. w godzinach 8:00-14:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 3. 13 edycji Dnia Orientacji Zawodowej, który odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 im. Janusza Korczaka przy al. Kijowkiej 3 w Krakowie, w dniu 28 lutego 2020 r. w godzinach 9:30-12:30. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 4. Dniu Doradztwa Zawodowego, który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach (ul. T. Kościuszki 56A), w dniu 3 marca 2020 r., w godzinach 11:00-14:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 5. Krakowskim Tygodniu Zawodowców, który odbędzie się w naszej szkole od 2-6 marca 2020 r. wg wytycznych podanych przez Zastępcę Prezydenta ds. Edukacji i Sportu, Panią Annę Korfel-Jasińską. Zapraszamy kandydatów na uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, które zorganizujemy w naszej szkole w tym wyjątkowym tygodniu. Szczegółowy harmonogram przebiegu warsztatów zostanie umieszczony na stronie naszej szkoły
 6. XII Gminnych Targach Edukacyjnych, które odbędą się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, Michałowice, w dniu 5 marca 2020 r., w godzinach 9:00-13:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 7. Dwóch „otwartych sobotach” w samorządowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, które wg wytycznych podanych przez Zastępcę Prezydenta ds. Edukacji i Sportu, Panią Annę Korfel-Jasińską zostaną zorganizowane w dniach 7 marca 2020 r. oraz 25 kwietnia 2020 r. Ponownie zapraszamy kandydatów na uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w warsztatach kulinarnych, które zorganizujemy w naszej szkole w te wyjątkowe dni. Szczegółowy harmonogram przebiegu warsztatów zostanie umieszczony na stronie naszej szkoły
 8. XVI Targach Edukacyjnych w Zabierzowie „Szansa na trafny wybór”, które odbędą się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zabierzowie, ul. Kolejowa 15, Zabierzów, w dniu 11 marca 2020 r., w godzinach 9:30-12:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 9. 3-dniowych (czwartek, piątek i sobota) Targach Edukacyjnych pt. Festiwal Zawodów 2020, które odbędą się w Hali EXPO w Krakowie, od 19-21 marca 2020 r. wg wytycznych podanych przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły. Festiwal jest otwarty dla uczestników w godzinach 9.00-16.00 w dniach 19-20.03.2020 oraz 10.00-15.00 w dniu 21.03.2020. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
  • 19.03.2020 ., godzina 9:00-16:00;
  • 20.03.2020 r., godzina: 9:00-16:00;
  • 21.03.2020 r., godzina: 10:00-15:00;
 10. VII Targach Edukacyjnych w Brzeźnicy, które odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, ul. A. Gorczyńskiego 1, Brzeźnica, w dniu 17 marca 2020 r., w godzinach 10:00-12:30. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 11. Przeglądzie Szkół Ponadgimnazjalnych, który odbędzie się w Szkole Podstawowej im. 600-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Luborzycy, Wysiołek Luborzycki 160, Luborzyca, w dniu 19 marca 2020 r. w godzinach 9:00-11:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 12. III Gminnych Targach Edukacyjnych „Przyszłość zaczyna się dziś”, które odbędą się w Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnym Solne Miasto w Wieliczce, w dniu 12 marca 2020 r., w godzinach 9:00-13:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 13. Wielickich Targach Edukacyjnych, które odbędą się w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Liszkach, Liszki 457, w dniu 12 marca 2020 r., w godzinach 11:00-13:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły
 14. Małych Targach Edukacyjnych, które odbędą się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7, ul. Czarnogórska 14, Kraków, w dniu 20 marca 2020 r., od godziny 9:00. Nasza szkoła zaprezentuje tam swoją ofertę edukacyjną oraz przedstawi kandydatom szczegółowe informacje na temat zasad Rekrutacji i funkcjonowania szkoły

 

Przytoczone przez nas ww. wydarzenia to doskonała okazja do zapoznania uczniów Państwa Szkół
z naszą ofertą edukacyjną. Mamy jednak świadomość, że bezpośredni kontakt uczniów i nauczycieli naszej szkoły z Państwa podopiecznymi, to najlepsza forma odpowiedzi na wszelkie pytania, a zarazem możliwość dotarcia do każdego ucznia zastanawiającego się nad wyborem kształcenia zawodowego.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie

mgr Tadeusz Zarawski

Prezentacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego (filmik avi)

Prezentacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego (filmik mp4)

Prezentacja Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego – promocja szkoły

Warsztaty dla kandydatów na uczniów (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)

Ulotka A5 str. 1 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)

Ulotka A5 str. 2 (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)

Plakat (Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie)