csm_Logo_ReCall_a691320371

Witamy na stronie projektu badawczego „Rozwijanie kompetencji sektora detalicznego dla nauczycieli” – „Retail Sector Competencies for all Teachers” (ReCall).

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2015 roku a czas jego trwania wynosi 24 miesiące.

Partnerzy projektu: 

Uniwersytet w Kolonii (Niemcy) – lider projektu,
Uniwersytet w Bergamo (Włochy),
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Zespół Szkół Przemyłu Spożywczego w Krakowie.

Projekt obejmuje opracowanie narzędzia szkoleniowego on-line dla nauczycieli szkół zawodowych określanego jako Teacher Training Tool (TTT). Narzędzie TTT zawiera informacje i praktyczne ćwiczenia w zakresie czterech materiałów dydaktycznych do wykorzystania w klasie, obejmujących następujące kompetencje: „przyjmowanie krytyki”, „praca w zespole”, „zarządzanie czasem” oraz „samoocena mocnych i słabych stron”.

TTT obejmuje dostęp do multimedialnych ćwiczeń i praktycznych informacji nauczycielom szkół zawodowych. Można z niego korzystać w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat aktualnych wyników projektu, zgłoś chęć otrzymywania Newslettera.

Link do Newslettera:
https://lists.uni-koeln.de/mailman/listinfo/recall-newsletter

(Newsletter będzie się ukazywał co 6 tygodni)

Finansowanie:

csm_eu_flag_co_funded_pos__rgb__right_1__acf821a44b

Projekt finansowany przez Komisję Europejską Program Erasmus PLUS. Materiały szkoleniowe powstały w wyniku projektu realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Materiały szkoleniowe odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Podstawowe informacje o projekcie:

Nauczanie kompetencji osobistych i społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym ma wielkie znaczenie dla osiągnięcia zdolności do zatrudnienia we wszystkich krajach europejskich. Dotyczy to w szczególności sektora detalicznego zorientowanego na potrzeby klienta. Jednak te kompetencje są nauczane w stopniu niewystarczającym w kształceniu zawodowym. Dlatego cztery kategorie tematyczne materiałów dydaktycznych zostały wprowadzone wcześniej dla szkół zawodowych aby rozwijać kompetencje osobiste i społeczne wśród młodzieży kształcącej się w sektorze detalicznym. Materiały te zostały ocenione bardzo pozytywnie przez nauczycieli. Jednak wykazano, że praktyczna realizacja tych materiałów uzależniona jest w dużej mierze od przygotowania nauczycieli do ich wykorzystania. Złożoność i nowatorstwo rozwiązań opracowanych materiałów dydaktycznych mogą z czasem zniechęcić nauczycieli do wdrażania ich jako integralną część swoich lekcji.
W związku z powyższym, projekt „Kompetencje sektora detalicznego dla wszystkich nauczycieli” ma na celu doskonalenie zawodowego nauczycieli w szkołach zawodowych. Nauczyciele będą przeszkoleni w zakresie nauczania kompetencji osobistych i społecznych. Dzięki temu, nauczyciele przestaną być sceptyczni w zakresie istniejących materiałów oraz przestaną mieć zastrzeżenia dotyczące stosowania opracowanych materiałów dydaktycznych w klasie.
Szkolenie nauczycieli będą przeprowadzane za pomocą internetowego narzędzia szkoleniowego dla nauczycieli (TTT), opracowanego w ramach tego projektu. TTT będzie zawierać informacje i ćwiczenia praktyczne do istotnych aspektów dotyczących czterech kategorii tematycznych materiałów: „krytyka”, „kompetencje zespołowe,” zarządzanie czasem ” oraz „samoocena umiejętności” w klasie. Dzięki korzystaniu z opisowych i ukierunkowanych materiałów szkoleniowych dla praktycznego stosowania systemu nauczania-uczenia się, nauczyciele zdobędą wiedzę w zakresie samokształcenia z wykorzystaniem tego narzędzia.

Link do strony projektu w języku angielskim:
http://www.recall.uni-koeln.de/en/home/

Link do strony projektu z narzędziem szkoleniowym w języku polskim:
http://www.recall-ttt.uni-koeln.de/pl/