Do najważniejszych zadań i obowiązków wykonywanych w zawodzie należą:

  • przygotowywanie surowców do produkcji wyrobów piekarskich;
  • sporządzanie półproduktów piekarskich;
  • dzielenie ciasta i kształtowanie kęsów na wyroby piekarskie;
  • przeprowadzanie rozrostu oraz wypieku pieczywa;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich.

Możliwość zatrudnienia:

  • rzemieślnicze i przemysłowe zakłady piekarskie,
  • cukiernie,
  • zakłady gastronomiczne
  • punkty sprzedaży pieczywa,
  • własna działalność.