Data Publikacji: 16.11.2018 r.

 

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie
zaprasza do składania propozycji cenowych na dostawę uzupełnienia
wyposażenia pracowni zawodowych wraz z załącznikami. Termin przesyłania
ofert upływa 21.11.2018 r. (środa).

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Oświadczenie

Wzór umowy

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wybrano żadnej propozycji cenowej, ponieważ żadna nie była możliwa do realizacji w ramach posiadanych środków.