CZAS TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

1.      8.00 – 8.45

2.      8.50 – 9.35

3.      9.40 – 10.25

4.      10.40 – 11.25

5.      11.30 – 12.15

6.      12.20 – 13.05

7.      13.10 – 13.55

8.      14.10 – 14.55

9.      15.00 – 15.45

10.    15.50 – 16.35

 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH

SKRÓCONYCH DO 30 MINUT

1.      8.00 – 8.30

2.      8.35 – 9.05

3.      9.10 – 9.40

4.      9.50 – 10.20

5.      10.25 – 10.55

6.      11.00 – 11.30

7.      11.35 – 12.05

8.      12.15 – 12.45

9.      12.50 – 13.20

10.    13.25 – 13.55