HISTORIA ZESPOŁU SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W  KRAKOWIE

Historia szkoły sięga roku 1958, roku rozpoczęcia działalności przy ul. Czarnowiejskiej. Szkoła Przemysłu Spożywczego została utworzona ze względu na potrzeby rozwijającego się przemysłu spożywczego, budowę nowych zakładów produkcyjnych i przekształcania się rzemiosła w przemysł.  Na początku swojej działalności  posiadała tylko trzy sale lekcyjne, gabinet dyrektora, sekretariat i pokój nauczycielski. Adres  przy  ul. Czarnowiejskiej był  krótkotrwały, gdyż wkrótce szkoła przeniosła się do  kamienicy czynszowej przy ul. Mickiewicza 51. Od 1968 r. siedzibą szkoły stały się  budynki  przy ul. św. Filipa 17. Kolejny długoletni adres  ZSPS to pl. Matejki  11. Byliśmy bardzo przywiązani  do tego miejsca, w okazałej starej kamienicy, tuż obok Akademii Sztuk Pięknych, Bramy Floriańskiej i  Barbakanu. Niestety  nie  był to budynek na miarę XXI wieku i decyzją Urzędu Miasta Krakowa Zespół Szkół  Przemysłu Spożywczego  zmienił siedzibę . Obecny adres szkoły to ul. Macieja  Miechowity 6.

Pierwszym dyrektorem placówki był  Bolesław Szlązak, kolejno Feliks Ruciński , Krystyna Tokarz, Anna Czajowska, Marta Niebielska- Jaszczyk,  Paweł Mucha , Monika Konofalska- Wątek, a obecnie  Tadeusz Zarawski.

Z upływem czasu zmieniały się nie tylko adresy szkoły, dyrektorzy  i nauczyciele. Następowała również stopniowa ewolucja specjalności, w  których kształcono młodzież. Dla  dzisiejszych uczniów – przyszłych technologów żywności, adeptów cukiernictwa  czy  piekarstwa – dziwnie brzmią informacje, iż kiedyś w tej placówce kształcono np. kominiarzy.  Istniały także takie specjalności jak drobiarstwo czy fryzjerstwo. Obecnie popularnością  cieszą się takie zawody  jak: technik technologii żywności, technik żywienia i  usług  gastronomicznych, kelner, cukiernik, kucharzpiekarz i wędliniarz. Szkoła oferuje także  naukę w klasach integracyjnych oraz w VIII Liceum dla Dorosłych. Istnieje również możliwość poszerzania wykształcenia i nabywania nowych kompetencji w ramach  Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Symbole zawodów, w których kształci ZSPS widnieją na sztandarze szkoły. O historii tych zawodów oraz o nowościach branżowych wiele mówi się przy okazji  okolicznościowych konkursów, turniejów i wystaw, które od  lat organizują nauczyciele we  współpracy z opiekunami praktyk i młodzieżą. Mamy wówczas wielu gości, którzy  podziwiają dzieła sztuki cukierniczej i delektują się oryginalnymi specjałami kulinarnymi. Na  stołach widnieją wtedy  potrawy  kuchni  polskiej, ale także kuchni innych narodów, przygotowane według receptur poznanych w czasie praktyk i staży zagranicznych.

Staże i wyjazdy zagraniczne to duży atut naszej szkoły. Podczas tych praktyk młodzież ma możliwość uzyskania certyfikatów UE. Udział w wymianach międzynarodowych jest niepowtarzalną okazją do doskonalenia zawodowego i językowego. Jest to również szansa poznania innej kultury i spotkań z rówieśnikami z zagranicy. Staże  zagraniczne odbywają się w ramach edukacyjnych programów unijnych (np. programu ”Leonardo da Vinci”) oraz  wymian dwustronnych . Byliśmy już wielokrotnie we Francji, w Niemczech, także w Norwegii, we Włoszech, w Portugalii. Wielokrotnie gościliśmy grupy nauczycieli i uczniów z Kathe Kollwitz Schule w Offenbach k. Frankfurtu  nad  Menem. Corocznie wyjeżdżamy też z rewizytą do Niemiec. Nasi uczniowie brali udział w międzynarodowym konkursie piekarskim w Strasburgu, a  nauczyciele w wielu szkoleniach zagranicznych, w czasie których poznali systemy szkolnictwa zawodowego  krajów UE, a  także nowe formy i metody nauczania przedmiotów zawodowych.

Staramy się również zaznaczyć  swoją pozycję w kraju, a przede wszystkim w Krakowie. Współpracujemy z Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości, gdzie uczniowie zdają egzaminy zawodowe i czeladnicze. Naszymi partnerami są także: Krakowska Kongregacja Kupiecka, Cech Rzemiosł Spożywczych w Krakowie, OHP, Stowarzyszenie Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Stowarzyszenie Pomocy Szkole.

Od 1993 r. szkoła zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich konkursach piekarskich i cukierniczych w Poznaniu,  we Wrocławiu, w  Katowicach.  Prezentujemy się także na  targach EXPO  SWEET  w  Warszawie. Ostatnio uczestniczymy z powodzeniem  w  Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.

Zespół Szkół  Przemysłu Spożywczego jest też od wielu lat organizatorem  małopolskiego etapu Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik  i  Piekarz.  Dzień dzisiejszy szkoły to nowe wyzwania, przystosowana do aktualnej sytuacji ekonomicznej kraju koncepcja szkoły. Możemy  ją wdrażać, gdyż posiadamy nowoczesny, wyremontowany budynek z przestronnymi salami  lekcyjnymi  oraz  świetnie  zaprojektowane i wyposażone pracownie technologiczne, w których młodzież może  zdobywać umiejętności  praktyczne. Szkoła ma 58 lat, lecz rozwija się dynamicznie, a dyrekcja i  nauczyciele wcielają w życie nowe pomysły i podążają za tempem zmian współczesnego  świata.

ZSPS przywiązuje dużą wagę do rozwijania kompetencji niezbędnych w dorosłym  życiu. Najważniejszym naszym wyzwaniem jest wychowanie młodzieży w  poszanowaniu uniwersalnych wartości i szacunku dla drugiego człowieka, dlatego  rozwijamy też inne zainteresowania uczniów.  Od lat organizowane są konkursy i projekty humanistyczne (polonistyczne,  językowe,  historyczne). Działa też z  sukcesami  wolontariat oraz koła przedmiotowe.  Zdobywamy miejsca w turniejach sportowych.  Dbamy też o bezpieczeństwo  młodzieży – w  szkole działa monitoring i wdrażane są programy profilaktyczne.

Zespół  Szkół  Przemysłu  Spożywczego  jest  szkołą z tradycjami i placówką, która  wpisała się na trwałe w pejzaż Krakowa. Nasi  absolwenci od  lat odgrywają  znaczącą rolę w  rzemiośle, przedsiębiorstwach i firmach  prywatnych. Pracują zarówno w  mniejszych firmach,  jak i w  lokalach  z historyczną przeszłością („Wierzynek”, „Hawełka”, „Noworolski”, „Jama  Michalika”), a także w restauracjach i cukierniach   renomowanych hoteli. Wielu z nich stało się właścicielami własnych firm i  teraz  szkolą   nowe pokolenia młodzieży.  Absolwenci dobrze radzą  sobie także, pracując za granicą.

Szkoła nasza jest chętnie wybierana jako miejsce kształcenia przez absolwentów gimnazjów, zarówno z Krakowa jak i okolic, cieszy się popularnością w całym makroregionie.  Ważnym atutem  ZSPS  jest z pewnością lokalizacja. Łatwo i  szybko do nas  dojechać z dworców  PKS  i PKP.

NASI  ABSOLWENCI mogą podjąć pracę 

  • w zakładach żywienia zbiorowego
  • w zakładach przetwórstwa spożywczego
  • w  laboratoriach analitycznych produktów spożywczych
  • prowadzić własną  działalność gospodarczą w branży  spożywczej
  • kontynuować  naukę na uczelniach wyższych (po zdaniu egzaminu maturalnego)