Do najważniejszych zadań i obowiązków wykonywanych w zawodzie należą:

 • obsługa konsumentów,
 • organizacja i technologia produkcji w otwartych i zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, bary,
 • urządzanie zakładów gastronomicznych,
 • umiejętne sporządzanie potraw zgodnych z zasadami racjonalnego żywienia,
 • estetyczne podawanie dań,
 • ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie
 • sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów
 • planowanie i ocena żywienia
 • organizowanie produkcji gastronomicznej;
 • planowanie i realizacja usług gastronomicznych.

 

Możliwość zatrudnienia:

 • restauracje,
 • kawiarnie hotelowe,
 • zakłady gastronomiczne,
 • bary szybkiej obsługi, punkty slow food,
 • pensjonaty, domy wczasowe, gospodarstwa agroturystyczne,
 • restauracje na statkach i promach,
 • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych,
 • własna działalność gospodarcza,
 • prowadzenie kursów gastronomicznych czy blogów kulinarnych.

 

Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.