Rada Rodziców

 

 

 

 

 

 

Drodzy Rodzice

Licząc się z Państwa zdaniem, czekamy na propozycje, uwagi i opinie dotyczące działalności Rady Rodziców, jednocześnie pragniemy w imieniu całej Rady prosić o dokonywanie wpłat. Sugerowana kwota składki na Radę Rodziców w bieżącym roku szkolnym to 60,00 zł na rok. Wszystkie środki w 100 % przeznaczane są na rzecz młodzieży uczącej się w ZSPS w ramach działalności regulaminowej Rady Rodziców. Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także motywować do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy nie tylko różnego rodzaju wydarzenia naukowe, kulturalne, sportowe, nagrody itp. Chcielibyśmy pomóc dofinansować wszystkie wymagające wsparcia wartościowe inicjatywy jednak nasz budżet jest niewielki. W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich rodziców, którzy nie dokonali jeszcze wpłaty w bieżącym roku szkolnym, o wsparcie finansowe. Pieniądze można wpłacać przedstawicielom trójek klasowych. Wpłaty można dokonać również bezpośrednio na konto Rady Rodziców:

88124046501111001041698847

W tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko oraz klasę ucznia.

Z góry dziękujemy za  okazane wsparcie.

Rada Rodziców.

 

rada.rodzicow@zsps.krakow.pl