UWAGA !

Nowe terminy

REKRUTACJI  2020/2021

      

Dokumenty rekrutacyjne można wysyłać drogą elektroniczną na adres:

sekretariat.uczniowski@zsps.krakow.pl

 

Jakie dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną?

  1. skany lub czytelne fotografie wniosków o przyjęcie do szkoły zapisanych w systemie rekrutacyjnym Omikron – kopia wniosku, opatrzona odręcznymi podpisami rodziców lub prawnych opiekunów kandydata, przekazana do szkoły pierwszego wyboru w formie elektronicznej lub papierowej jest podstawą do potwierdzenia wniosku w systemie rekrutacyjnym przez szkolną komisję rekrutacyjną;

  2. skany lub czytelne fotografie wymaganych załączników do wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Technikum Przemysłu Spożywczego Nr 22 w Krakowie im. św. Maksymiliana Marii Kolbe

(wejdź)

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik technologii żywności

Kelner/Technik usług kelnerskich

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 23 w Krakowie im. św. Maksymiliana Marii Kolbe

(wejdź)

Cukiernik

Piekarz

Kucharz

Przetwórca mięsa

Kelner

VIII Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

(wejdź)

 

Jak do nas trafić?

 

ZAPRASZAMY NA WIRTUALNE ZWIEDZENIE SZKOŁY  NA zsps.wkraj.pl